Acasă Evenimente Interviuri Revista Presei Naţionale Revista Presei Străine Parlamentul European Preşedinţia UE Economia europeană Analize şi comentarii Diverse Articole EURO - Sondaje

Simbolurile Republicii Moldova

simbolurile Republicii Moldova imn moneda drapel imn

Drapelul Republicii Moldova

Conform regulamentului cu privire la Drapelul de Stat aprobat prin Hotarirea Parlamentului nr. 17-XII din 12 mai 1990, Vestile nr.5/93, 1990, Drapelul de Stat al Republicii Moldova – Tricolorul – este simbolul oficial al Republicii Moldova. El simbolizeaza trecutul, prezentul si viitorul statului moldovenesc, reflecta principiile lui democratice, traditia istorica a poporului moldovenesc, egalitatea in drepturi, prietenia si solidaritatea tuturor cetatenilor republicii.

Drapelul de Stat al Republicii Moldova – Tricolorul – reprezinta o pinza dreptunghiulara, formata din trei fisii de dimensiuni egale, dispuse vertical in urmatoarea succesiune a culorilor de la hampa: albastru (azuriu), galben, rosu. In centru, pe fisia de culoare galbena este imprimata Stema de Stat a Republicii Moldova. Proportia dintre latimea Stemei si lungimea Drapelului este de 1:5, proportia dintre latimea si lungimea Drapelului – de 1:2.

Drapelul de Stat al Republicii Moldova se arboreaza:

- pe cladirile in care au loc sesiunile Parlamentului Republicii Moldova sau sedintele consiliilor locale – pentru intreaga perioada a acestora;
- pe cladirile Parlamentului Republicii Moldova, Presedintiei Republicii Moldova, Guvernului Republicii Moldova, organelor administratiei publice locale-permanent;
- pe cladirile ministerelor, departamentelor, ale altor autoritati publice din Republica Moldova, pe cladirile intreprinderilor, institutiilor, organizatiilor si pe casele de locuit – in zilele de sarbatoare si memorabile.

Drapelul de stat al Republicii Moldova poate fi arborat de asemenea la ceremonii si la alte solemnitati, organizate de autoritatile publice, de intreprinderi, de institutii si organizatii.

Drapelul de Stat al Republicii Moldova si imaginea lui, indiferent de dimensiunile lor, trebuie sa corespunda intocmai proportiilor stabilite si reprezentarii in culori si celei grafice, care se anexeaza.

Raspunderea pentru indeplinirea stricta a tuturor cerintelor legale in privinta Drapelului de Stat al Republicii Moldova se pune pe seama conducatorilor autoritatile publice, intreprinderilor, organizatiilor si institutiilor, carora li s-a acordat dreptul de a folosi Drapelul de Stat al Republici Moldova.

Stema Republicii Moldova

STEMA DE STAT A REPUBLICII MOLDOVA  (Regulamentul cu privire la Stema de Stat a fost aprobat
prin Legea nr.337-XII din 3 noiembrie 1990, Vestile nr. 11/267, 1990)

Stema de Stat a Republicii Moldova reprezinta un scut taiat pe orizontala avind in partea superioara cromatica rosie, in cea inferioara – albastra, incarcat cu capul de bour avind intre coarne o stea cu opt raze. Capul de bour este flancat in dreapta de o roza cu cinci petale, iar in stinga de o semiluna conturnata. Toate elementele reprezentate in scut sint de aur (galbene). Scutul este plasat pe pieptul unei acvile naturale purtind in cioc o cruce de aur (acvila cruciala) si tinind in gheara dreapta o ramura verde de maslin, iar in stinga un sceptru de aur.
In reprezentare alb-negru scutul si figurile heraldice insumate in compozitie sint reprezentate in conformitate cu semnele conventionale utilizate de stiinta heraldica. Respectiv: aurul (galbenul) prin puncte plasate la distanta egala intre ele, rosul prin linii verticale, albastrul prin linii orizontale, iar verdele prin linii oblice de la dreapta spre stinga. Acvila e doar conturata. (Imaginea colorata si alb-negru a Stemei de Stat se anexeaza).

Stema de Stat a Republicii Moldova se plaseaza:
- pe cladirile Presedintiei Republicii Moldova, Parlamentului Republicii Moldova, Guvernului Republicii Moldova, pe cladirile Curtii Supreme de Justitie, ale instantelor judecatoresti, pe cladirile organelor administratiei publice locale, precum si pe cladirile reprezentantelor diplomatice si ale institutiilor consulare ale Republicii Moldova;

- in cabinetul de serviciu al Presedintelui Republicii Moldova, al Presedintelui Parlamentului Republicii Moldova, in cabinetele de serviciu ale conducatorilor autoritatilor administratiei publice locale, in salile in care se desfasoara: sedintele prezidate de Presedintele Republicii Moldova, sesiunile Parlamentului Republicii Moldova, sedintele Biroului Permanent al Parlamentului Republicii Moldova, ale Guvernului Republicii Moldova, sedintele autoritatilor administratiei publice locale, in salile in care au loc sedintele judiciare ale Curtii Supreme de Justitie si ale instantelor judecatoresti, precum si in localurile in care se efectueaza inregistrarea, intr-un cadru solemn, a casatoriilor si a nou-nascutilor;

- in cimpul matricelor sigilare si pe formularele documentelor Presedintelui Republicii Moldova, ale Parlamentului Republicii Moldova, ale Biroului Permanent al Parlamentului Republicii Moldova, ale Guvernului Republicii Moldova, ale ministerelor, departamentelor ale Republicii Moldova, ale altor autoritati administrative centrale, in sigiliile si formularele documentelor Curtii Supreme de Justitie a Republicii Moldova si ale instantelor judecatoresti; in tiparele sigilare si pe formularele organelor administratiei publice locale, al birourilor notariale, precum si ale intreprinderilor, institutiilor de stat carora, in conformitate cu legislatia Republicii Moldova li se acorda dreptul de a avea sigiliu si formulare de documente cu imaginea Stemei de Stat;

- pe actele oficiale ale Presedintelui Republicii Moldova, ale Parlamentului Republicii Moldova si ale Guvernului Republicii Moldova;

- pe biletele republicane de loterie in bani si obiecte.

Prin legislatia Republicii Moldova pot fi stabilite si alte cazuri de reproducere obligatorie a imaginii Stemei de Stat a Republicii Moldova.

Imaginea reprodusa a Stemei de Stat a Republicii Moldova, indiferent de dimensiunile ei, trebuie sa corespunda intocmai proportiilor imaginii in culori sau celei in alb-negru. Dreptul de a folosi imaginea Stemei de Stat de catre institutiile si organizatiile ce nu sint stipulate mai sus il acorda numai Parlamentul Republicii Moldova. Modul de fabricare a Stemei de Stat a Republicii Moldova, tirajarea ei in masa, folosirea, pastrarea si casarea tiparelor sigilare cu imaginea Stemei de Stat se stabileste de Guvernul Republicii Moldova.

Imnul Republicii Moldova


Limba Noastra este, din 1994, imnul national al Republicii Moldova, versurile au fost scrise de Alexei Mateevici (1888-1917). Cinci strofe din cele 12 a poeziei originale au fost pastrate pentru imn. Muzica apartine compozitorului Alexandru Cristea (1890-1942).

 
LIMBA NOASTRA

Limba noastra-i o comoara
In adincuri infundata,
Un sirag de piatra rara
Pe mosie revarsata.

Limba noastra-i foc, ce arde
Intr-un neam, ce fara veste
S-a trezit din somn de moarte,
Ca viteazul din poveste.

 

Limba noastra-i frunza verde,
Zbuciumul din codrii vesnici,
Nistrul lin, ce-n valuri pierde
Ai luceferilor sfesnici.

Limba noastra-i limba sfinta,
Limba vechilor cazanii,
Care-o pling si care-o cinta
Pe la vatra lor taranii.

Rasari-va o comoara
In adincuri infundata,
Un sirag de piatra rara
Pe mosie revarsata.

 


Imnul Republicii Moldova este format din strofele 1, 2, 5, 8, 12 din poezia Limba Noastra de Alexei Mateevici. Muzica pentru imn a fost compusa de catre Alexandru Cristea, aranjament de Valentin Dinga. Legea cu privire la imn a fost votata la 22 iulie 1995. Iata ce prevede regulamentul intonarii imnului:

1. Imnul de Stat al Republicii Moldova este un simbol al suveranitatii si independentei statului.

2. Imnul de Stat al Republicii Moldova se intoneaza in interpretare orchestrala si vocala. Se admite utilizarea inregistrarilor audio.

3. In interpretare vocala, Imnul de Stat al Republicii Moldova se intoneaza in limba de stat, in deplina concordanta cu textul prevazut de anexa nr. 1.

4. Imnul de Stat al Republicii Moldova se intoneaza:
a) la ridicarea Drapelului de Stat al Republicii Moldova;
b) la depunerea juramintului de catre Presedintele nou ales al Republicii Moldova;
c) la deschiderea si inchiderea sesiunilor Parlamentului;
d) la inaugurarea monumentelor;
e) in cadrul ceremoniilor oficiale de inminare a distinctiilor de stat;
f) la intimpinarea si la plecarea sefilor de state si de guverne, care intreprind vizite oficiale in Republica Moldova. In acest caz, Imnul de Stat al Republicii Moldova se intoneaza dupa imnul de stat al tarii respective;
g) la deschiderea adunarilor solemne, congreselor, simpozioanelor consacrate unor date remarcabile din istoria si cultura tarii.

5. Intonarea Imnului de Stat al Republicii Moldova in unitatile militare ale Fortelor Armate, in organele si subdiviziunile afacerilor interne si ale securitatii nationale, precum si onorarea Imnului de Stat al Republicii Moldova de catre militari si persoanele din trupele si corpul de comanda ale organelor afacerilor interne si securitatii statului sint reglementate de regulamentele interne de serviciu ale Fortelor Armate, ale Ministerului Afacerilor Interne si ale organelor securitatii statului.

6. Imnul de Stat al Republicii Moldova se transmite de catre posturile de radio si televiziune ale Companiei de Stat "Teleradio-Moldova":
a) la deschiderea si inchiderea emisiunilor;
b) in noaptea de revelion, dupa ce orologiul anunta inceputul unui nou an.

7. Imnul de Stat al Republicii Moldova poate fi intonat, cu autorizatia persoanelor indicate la pct. 11 din prezentul regulament, si la:
a) inaugurarea concursurilor si festivalurilor raionale, zonale, republicane si internationale;
b) la inaugurarea unor expozitii de amploare cu tematica istorica si culturala;
c) la deschiderea manifestarilor consacrate inceputului anului de studii, precum si a altor manifestari solemne, in toate institutiile de invatamint.

8. Textul Imnului de Stat al Republicii Moldova se tipareste pe prima pagina a abecedarelor.

9. Respectul profund fata de Imnul de Stat al Republicii Moldova este o datorie patriotica a fiecarui cetatean al Republicii Moldova.

10. La intonarea publica a Imnului de Stat al Republicii Moldova, asistenta va sta in picioare, barbatii se vor descoperi.

11. Responsabilitatea pentru indeplinirea prezentului regulament revine Guvernului, in persoana Primului-ministru, si conducatorilor autoritatilor administratiei publice centrale de specialitate si locale, ai intreprinderilor, institutiilor si organizatiilor sub egida carora se desfasoara manifestarile respective.Sondaj

Ce ţară din Parteneriatul Estic este în relaţii avansate cu UE?

Incarcare...

Vezi alte sondaje

Studiază Uniunea Europeană:

Accesează Dicţionarul European:

Accesează Biblioteca EUROPEANĂ:

Obiectivele Preşedinţiei poloneze a Uniunii Europene

Studiu: Problema transnistreană şi Integrarea Europeană a Moldovei. Rolul UE.

Realizat de Radu Vrabie, Director de Programe Asociaţia pentru Politică Externă

Studiu: Inventarierea şi Evaluarea Asistenţei Financiare acordate Moldovei de UE

Realizat de Victoria Boian, Coordonator de Programe Asociaţie pentru Politică Externă

Studiu: Impactul viitorului Acord de Liber Schimb între R.Moldova şi UE asupra sectorului agroalimentar din R.Moldova

Acest studiu încearcă să ofere propuneri detaliate în ceea ce priveşte implicaţiile pentru R. Moldova în domeniul comerţului exterior cu produse agroindustriale în procesul de negociere a Acordului de liber schimb (ALS) aprofundat cu UE.

EU – Moldova negotiations: What is to be discussed, what could be achieved?

Raport realizat de Cristian Ghinea (Director executiv al Centrului Român de Politici Europene) şi Victor Chirilă (Director executiv al Asociaţiei pentru Politică Externă) privitor la relaţiilor UE-RM.

Studiu: Perspectivele de reformare a sectorului serviciilor de transport aerian din Republica Moldova

În studiul dat este evaluat impactul pe care îl va avea procesul de liberalizare a pieţei transportului aerian asupra principalilor actori de pe piaţa R. Moldova, inclusiv din perspectiva procesului de integrare europeană.

Studiu: Securitatea energetică a R.Moldova în contextul aderării la comunitatea energetică

Prezentul raport reprezintă o tentativă de analiză a procesului de aderare la Comunitatea Energetică
atât din perspectiva soluţiilor pe care acesta le oferă pentru asigurarea securităţii energetice, cât
şi din perspectiva provocărilor pe care le prezintă pentru sectorul energetic al RM.

Rezultatele Alegerilor în Parlamentul European

Afla totul despre rezultatele Alegerilor in Parlamentul European (4-7 iunie 2009)

EXPERT-GRUP: Comerţul cu Uniunea Europeană: progres pe timp de criză?

In ultimii ani comertul de marfuri cu UE a evoluat foarte pozitiv atat in termeni absoluti, cat si relativi. Cu toate ca anul 2009 a fost marcat de criza globala financiara... 

EUROMONITOR Nr. 16

Monitorizarea relatiilor RM-UE in contextul Parteneriatului Estic 

SUB ACOPERIREA IMPUNITĂŢII: Raport despre reacţia autorităţilor moldovenesti la violenţa poliţiei în timpul protestelor post-electorale din aprilie 2009

Acest raport reflecta raspunsul Fundatiei Soros-Moldova la violentele post-electorale din Aprilie 2009. 

RAPORTUL Comisarului pentru Drepturile Omului al Consiliului Europei, Thomas Hammarberg, privind evenimentele post-electorale din RM

In centrul atentiei Raportului este problema tratamentului persoanelor retinute in legatura cu acele evenimente. 

Carta Europeană a Libertăţii Presei

Carta europeana a libertatii presei a fost semnata la 25 mai, la Hamburg de 46 de jurnalisti si redactori sefi din 19 tari. Carta enumera libertatile de baza ale presei, dreptul jurnalistilor dar si al cititorilor la informatie si masuri de protejare a presei de presiunile autoritatilor.

Monitorizarea relaţiilor RM-UE în contextul Parteneriatului Estic

SUB ACOPERIREA IMPUNITATII: Raport despre reactia autoritatilor moldovenesti la violenta politiei in timpul protestelor post-electorale din aprilie 2009

EXPERT-GRUP: Comerţul cu Uniunea Europeană: progres pe timp de criză?

In ultimii ani comertul de marfuri cu UE a evoluat foarte pozitiv atat in termeni absoluti, cat si relativi. Cu toate ca anul 2009 a fost marcat de criza globala financiara...

Perspectivele de reformare a sectorului de telecomunicații din Republica Moldova în contextul negocierii creării Zonei de Liber Schimb Aprofundat și Cuprinzător între RM şi UE


euobserver rss

Curs Valutar
Cursul BNM (MDL)
EUR 15.47
SEK 1.74
DKK 2.08
CZK 0.61
HUF 5.23
PLN 3.64
EEK 1.03
GBP 18.50
LTL 4.48
LVL 22.90
RON 3.57
BGN 7.91
HRK 2.04
TRY 6.59
RSD 14.58
ISK 0.96
CHF 12.83
NOK 2.01

Meteo
Bruxelles
-7 °C - 1 °C
Amsterdam
-7 °C - -1 °C
Ankara
-14 °C - -5 °C
Andorra la Vella
-5 °C - 3 °C
Atena
0 °C - 4 °C
Belgrad
-10 °C - -4 °C
Berlin
-11 °C - -4 °C
Berna
-7 °C - -1 °C
Slovacia
-7 °C - -2 °C
București
-19 °C - -12 °C
Budapesta
-8 °C - -2 °C
Chișinău
-18 °C - -11 °C
Copenhaga
-3 °C - -1 °C
Dublin
0 °C - 4 °C
Helsinki
-13 °C - -9 °C
Kiev
-24 °C - -16 °C
Lisabona
6 °C - 15 °C
Liubliana
-6 °C - -2 °C
Londra
1 °C - 4 °C
Luxemburg
-9 °C - -1 °C
Madrid
-2 °C - 13 °C
Minsk
-23 °C - -16 °C
Monaco
-1 °C - 3 °C
Moscova
-24 °C - -16 °C
Nicosia
3 °C - 13 °C
Oslo
-14 °C - -8 °C
Paris
-4 °C - 3 °C
Podgorica
-3 °C - 4 °C
Praga
-12 °C - -4 °C
Priștina
-14 °C - -8 °C
Reykjavik
2 °C - 4 °C
Riga
-19 °C - -12 °C
Roma
6 °C - 10 °C
San Marino
0 °C - 1 °C
Sarajevo
-12 °C - -7 °C
Skopje
-9 °C - -3 °C
Sofia
-18 °C - -9 °C
Stockholm
-7 °C - -2 °C
Talin
-20 °C - -12 °C
Tirana
-2 °C - 7 °C
Vaduz
-7 °C - 0 °C
Valletta
8 °C - 12 °C
Varșovia
-18 °C - -11 °C
Vatican
16 °C - 24 °C
Viena
-8 °C - -3 °C
Vilnius
-22 °C - -14 °C
Zagreb
-7 °C - -1 °C