Acasă Evenimente Interviuri Revista Presei Naţionale Revista Presei Străine Parlamentul European Preşedinţia UE Economia europeană Analize şi comentarii Diverse Articole EURO - Sondaje
02 decembrie 2011 Afişări: 1114 Comentarii: 0 Articole Print

Deputaţii europeni îndeamnă Bruxellul să parafeze Acordul de asociere UE-Ucraina

Instituţiile europene au fost chemate de către eurodeputaţi să depună eforturile necesare pentru parafarea cât mai rapidă a Acordului de asociere UE-Ucraina, se menţionează în Rezoluţia adoptată de Parlamentul European, pe data de 1 decembrie curent.

Potrivit deputaţilor, parafarea Acordului ar trebui să aibă loc până cel târziu finele anului 2011.

Rezoluţia ia în consideraţie faptul că pentru Ucraina este importantă oferirea unei perspective europene, acest lucru fiind în interesele ambelor părţi. 

Eurodeputaţii îndeamă Comisia şi Consiliul UE să recunoască aspiraţiile Ucrainei de a deveni membră a UE în conformitate cu articolul 49 din Tratatul privind Uniunea Europeană, cu condiţia să îndeplinească toate criteriile, inclusiv respectarea principiilor democraţiei, ale drepturilor omului şi ale libertăţilor fundamentale, precum şi ale statului de drept.

Rezoluţia aminteşte de faptul că Ucraina a sărbătorit în acest an cea de a 20-a aniversare a independenţei sale. Deputaţii europenei apreciază existenţa unei noi generaţii de ucraineni educaţi, care nu au trăit în era sovietică şi care manifestă puternice ambiţii pro-europene, cu ajutorul cărora poate fin modernizată ţara.

De asemenea, Rezoluţia menţionează că Federaţia Rusă exercită presiuni excesive asupra Ucrainei pentru ca aceasta să nu instituie o Zona de Liber Schimb Aprofundat şi Comprehensiv cu UE, dar să se alăture Rusiei, Belarusului şi Kazahstanului în cadrul unei Uniuni vamale. Astfel, deputaţii europeni îndeamnă adoptarea Acordului de Asociere, care include şi aceată zonă.

 

Vezi mai jos Rezoluţia Parlamentului European din 1 decembrie 2011, care cuprinde recomandările Parlamentului European adresate Consiliului, Comisiei şi SEAE privind negocierile pentru Acordul de asociere UE-Ucraina (2011/2132(INI)):

Parlamentul European,
–    având în vedere Acordul de parteneriat şi cooperare (APC) dintre Uniunea Europeană (UE) şi Ucraina, care a intrat în vigoare la 1 martie 1998 şi urmează să fie înlocuit de Acordul de asociere,
–    având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1638/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 24 octombrie 2006 de stabilire a dispoziţiilor generale privind instituirea unui instrument european de vecinătate şi de parteneriat (IEVP) şi Programul indicativ naţional 2011-2013 pentru Ucraina,
–    având în vedere negocierile în curs de desfăşurare privind Acordul de asociere dintre UE şi Ucraina, inclusiv negocierile pentru o zonă de liber schimb aprofundată şi cuprinzătoare (ZLSAC),
–    având în vedere concluziile Consiliului din 22 ianuarie 2007 privind Ucraina, în cuprinsul cărora au fost adoptate directivele privind negocierile,
–    având în vedere faptul că apartenenţa Ucrainei în calitate de membră a Organizaţiei Mondiale a Comerţului produce efecte din martie 2008,
–    având în vedere declaraţia Preşedintelui Parlamentului European cu privire la condamnarea fostului prim-ministru al Ucrainei, Iulia Timoşenko, la 11 octombrie 2011,
–    având în vedere declaraţia comună a Summit-ului Parteneriatului Estic, organizat la Praga la 7 mai 2009,
–    având în vedere deznodământul summiturilor recente UE-Ucraina, inclusiv recunoaşterea de către summitul UE-Ucraina din 2008 de la Paris a Ucrainei ca ţară europeană care împărtăşeşte cu ţările UE o istorie şi valori comune, precum şi concluziile summitului UE-Ucraina desfăşurat la 4 decembrie 2009 la Kiev,
–    având în vedere rezoluţiile sale precedente referitoare la Ucraina, în special cele din 25 februarie 2010 , 25 noiembrie 2010, 9 iunie 2011  şi 27 octombrie 2011,
–    având în vedere concluziile Consiliului Afaceri Externe privind Parteneriatul estic, adoptate la 25 octombrie 2010,
–    având în vedere Planul de acţiune UE-Ucraina privind liberalizarea vizelor, adoptat la 22 noiembrie 2010,
–    având în vedere aderarea Ucrainei la Tratatul de instituire a Comunităţii Energiei, la 1 februarie 2011,
–    având în vedere Programul de asociere UE-Ucraina, care a înlocuit Planul de acţiune şi care a fost aprobat de Consiliul de cooperare UE-Ucraina în iunie 2009, precum şi lista de priorităţi pe 2011 şi 2012 ale Programului de asociere UE-Ucraina,
–    având în vedere Comunicarea comună intitulată „Un răspuns nou în contextul schimbărilor din ţările vecine” din 25 mai 2011 (COM(2011)0303) şi concluziile Consiliului privind Politica Europeană de Vecinătate, adoptate de Consiliul Afaceri Externe la 20 iunie 2011,
–    având în vedere Raportul intermediar al Comisiei privind Ucraina, adoptat la 25 mai 2011 (SEC(2011)0646),
–    având în vedere Strategia UE pentru regiunea Dunării,
–    având în vedere articolul 90 alineatul (5) şi articolul 48 din Regulamentul său de procedură,
–    având în vedere raportul Comisiei pentru afaceri externe şi avizul Comisiei pentru comerţ internaţional (A7-0387/2011),

A.    întrucât viitorul Acord de asociere cu Ucraina este premergătorul unei noi generaţii de acorduri de asociere în temeiul articolului 217 din TFUE şi implică un nivel de integrare fără precedent între UE şi o ţară terţă; întrucât, prin acest acord, Ucraina se angajează să implementeze o mare parte a acquis-ului comunitar; întrucât negocierile cu Ucraina sunt printre cele mai avansate din cadrul vecinătăţii estice şi constituie, prin urmare, un exemplu pentru întreaga Politică Europeană de Vecinătate (PEV);

B.    întrucât Ucraina este o ţară cu importanţă strategică pentru UE; întrucât, ca rezultat al mărimii, resurselor, populaţiei şi situării sale geografice, Ucraina ocupă o poziţie distinctă în Europa, ea fiind un actor regional major, care exercită o influenţă considerabilă asupra securităţii, stabilităţii şi prosperităţii întregului continent şi ar trebui, prin urmare, să îşi asume responsabilitatea politică aferentă;

C.    întrucât Ucraina este un stat european şi, în conformitate cu articolul 49 din TUE, poate solicita să devină membru al UE, ca orice stat european care aderă la principiile democraţiei, respectării drepturilor omului, respectării drepturilor minorităţilor şi a libertăţilor fundamentale, precum şi ale statului de drept; întrucât încheierea unui Acord de asociere UE-Ucraina, care include o ZLSAC, va fi importantă în cadrul perspectivei europene a Ucrainei;

D.    întrucât UE pledează hotărât pentru o Ucraină stabilă şi democratică, care respectă principiile unei economii sociale şi integratoare de piaţă, statului de drept, inclusiv un sistem judiciar independent, drepturilor omului şi protecţiei minorităţilor şi care garantează drepturile fundamentale; întrucât eforturile Ucrainei de edificare a stabilităţii politice interne, de creare a unui mediu caracterizat prin pluralism politic solid, libertăţi democratice şi respectarea statului de drept, precum şi de extindere a reformelor interne accelerează şi facilitează dezvoltarea în continuare a perspectivei europene a Ucrainei;

E.    întrucât condamnarea, la 11 octombrie 2011, a fostei prim-ministre a Ucrainei, Iulia Timoşenko, la şapte ani de închisoare şi procesele altor miniştri au generat o profundă îngrijorare în UE şi sunt considerate de mulţi fie ca un act de răzbunare, fie ca parte a unei încercări de a condamna şi trimite la închisoare membrii opoziţiei, pentru a-i împiedica să participe şi să-şi desfăşoare campania în cadrul alegerilor parlamentare de anul viitor sau al alegerilor prezidenţiale din 2015; întrucât legislaţia aplicată în mod selectiv împotriva Iuliei Timoşenko datează din epoca sovietică şi prevede urmărirea penală pentru decizii politice; întrucât articolele 364 şi 365 din legea respectivă, care se află în prezent în curs de revizuire de către Rada Supremă, nu sunt conforme cu standardele UE şi ale ONU;

F.    întrucât există preocupări recente cu privire la libertatea presei, libertatea societăţii civile, desfăşurarea alegerilor şi statul de drept în Ucraina;

G.    întrucât liderii politici şi de stat ai Ucrainei şi-au confirmat în mod repetat angajamentele în ceea ce priveşte integrarea europeană şi ambiţia ca, pe termen lung, Ucraina să fie în măsură să devină un stat membru al UE şi consideră că Acordul de asociere este un instrument-cheie în realizarea acestui obiectiv; întrucât acest obiectiv continuă să fie sprijinit de toţi actorii de pe scena politică ucraineană, precum şi de către societatea civilă şi opinia publică; întrucât intensificarea cooperării dintre Ucraina şi membrii Parlamentului European şi dintre Ucraina şi parlamentele statelor membre constituie un exemplu lăudabil pentru modul în care forţe politice distincte conlucrează pentru a înainta pe calea trasată de perspectiva europeană a Ucrainei şi ar trebui continuat;

H.    întrucât UE a făcut din drepturile omului şi democraţie un aspect central al Politicii Europene de Vecinătate;

I.    întrucât Ucraina a participat activ la instituirea şi funcţionarea Adunării Parlamentare Euronest, care constituie dimensiunea parlamentară a Parteneriatului estic şi o platformă de cooperare între Parlamentul European şi parlamentele naţionale ale vecinilor din est ai UE;

J.    întrucât perspectiva europeană a Ucrainei trebuie să se bazeze pe o politică de reforme sistematice şi ireversibile în mai multe sectoare instituţionale, politice, economice şi sociale importante; întrucât unele reforme importante au fost deja sau sunt în curs de a fi înfăptuite, pe când altele mai trebuie încă introduse; întrucât cadrul oferit de Acordul de asociere va pune la îndemâna Ucrainei un instrument esenţial de modernizare şi o foaie de drum pentru orientarea reformelor interne, precum şi un instrument de reconciliere naţională, care va ajuta ţara să depăşească recentele tendinţe negative, să construiască punţi peste clivajele existente în societatea ucraineană şi să se unească în jurul obiectivului pe care îl reprezintă perspectiva sa europeană, pe baza valorilor democraţiei, ale statului de drept, ale drepturilor omului şi ale bunei guvernanţe;

K.    întrucât Ucraina ar trebui să fie lăudată pentru performanţele sale economice solide, inclusiv pentru reducerea deficitului său bugetar, reducerea cheltuielilor şi reforma pensiilor, care au contribuit la un rating mai bun al creditelor străine şi la creşterea investiţiilor străine directe;

L.    întrucât Acordul de asociere va avea un efect pozitiv asupra climatului de afaceri din Ucraina, întrucât el asigură oamenilor de afaceri din UE şi Ucraina norme şi standarde comune, mărind predictibilitatea şi securitatea financiară a investiţiilor în Ucraina; întrucât Acordul de asociere are la bază conformitatea cu standardele fiscale internaţionale; întrucât acest impact pozitiv ar dobândi o mai mare substanţialitate prin aplicarea deplină şi efectivă a legislaţiei împotriva corupţiei;

M.    întrucât Federaţia Rusă exercită presiuni excesive asupra Ucrainei pentru ca aceasta să nu instituie o ZLSAC cu UE ci, în loc de aceasta, să se alăture Rusiei, Belarusului şi Kazahstanului în cadrul unei Uniuni vamale; întrucât acest fapt este fără precedent în istoria relaţiilor UE cu partenerii externi şi întrucât aceste ţări, care nu sunt membre ale OMC, continuă să constituie o piaţă majoră de export pentru produsele ucrainene; întrucât ZLSAC constituie un instrument de modernizare şi înfiinţarea sa oferă Ucrainei avantaje financiare ce vor deveni din ce în ce mai concrete în timp;

N.    întrucât Ucraina a sărbătorit recent cea de a 20-a aniversare a independenţei sale; întrucât există o generaţie nouă de ucraineni educaţi, care nu au trăit în era sovietică, care manifestă puternice ambiţii pro-europene şi care vor contribui la modernizarea ţării;

O.    întrucât situaţia politică actuală din Ucraina, îndeosebi în domeniul libertăţilor civile şi al statului de drept, este în contradicţie cu spiritul Acordului de asociere UE-Ucraina în curs de negociere;


1.    adresează, în contextul negocierilor în curs privind Acordul de asociere, următoarele recomandări Consiliului, Comisiei şi SEAE:

(a)    să considere că o aprofundare a relaţiilor dintre UE şi Ucraina şi faptul că Ucrainei îi este oferită o perspectivă europeană prezintă o mare semnificaţie şi sunt în interesul ambelor părţi; să recunoască aspiraţiile Ucrainei de a deveni membră a UE în conformitate cu articolul 49 din Tratatul privind Uniunea Europeană, cu condiţia să îndeplinească toate criteriile, inclusiv respectarea principiilor democraţiei, ale drepturilor omului şi ale libertăţilor fundamentale, precum şi ale statului de drept;

(b)    să îndeplinească tot ceea ce este necesar pentru parafarea rapidă a unui Acord de asociere UE-Ucraina, de preferinţă până cel târziu la finele anului 2011, dacă este posibil; să asigure, totodată, în concordanţă cu cererile formulate în Rezoluţia din 27 octombrie 2011 a Parlamentului, că această iniţiativă importantă din cadrul Parteneriatului estic se desfăşoară în paralel cu angajamentele asumate de Ucraina în ceea ce priveşte implementarea reformelor necesare şi consolidarea valorilor democratice, a drepturilor omului şi a statului de drept;

(c)    să reprogrameze recent amânata întâlnire cu Preşedintele Ianukovici înainte de summitul UE-Ucraina, prevăzut a avea loc în decembrie 2011, deoarece aceasta trebuie considerată drept o ocazie importantă de a aborda o serie de probleme grave cu guvernul ucrainean şi de a restabili un dialog constructiv care ar putea duce la parafarea Acordului de asociere, cu condiţia realizării unor progrese semnificative, atât în privinţa obstacolelor tehnice, cât şi a obstacolelor politice vitale care încă mai există;

(d)    să depună eforturi pentru ca Consiliul să semneze acordul în cursul primei jumătăţi a anului 2012 şi să pună toate documentele pertinente procesului de ratificare la dispoziţia Parlamentului European şi a parlamentelor naţionale până cel târziu la finele anului 2012, cu condiţia ca apelul privind respectarea statului de drept şi celelalte cerinţe cuprinse în Rezoluţia Parlamentului European din 27 octombrie 2011 să fi fost îndeplinite;

(e)    să ofere Ucrainei suficientă asistenţă financiară, tehnică şi juridică, atât în cursul perioadei pregătitoare, cât şi al procesului de implementare a acordului şi să consolideze capacitatea ei administrativă prin extinderea tuturor formelor de asistenţă disponibile în acest domeniu; în acest scop, să utilizeze mai bine Programul cuprinzător de consolidare instituţională (PCCI) şi să ia în considerare crearea unui Grup consultativ UE la nivel înalt, care să asiste Ucraina în eforturile ei de aliniere la legislaţia UE; întrucât condiţia prealabilă pentru orice tip de asistenţă ar trebui să fie o evaluare a reformelor concepute să consolideze capacitatea administrativă a Ucrainei, de publicat în cuprinsul unor rapoarte anuale întocmite de experţi independenţi din UE şi Ucraina;

(f)    să instituie un program de schimburi reciproce de funcţionari, inclusiv din domeniul justiţiei, în vederea facilitării implementării Acordului de asociere şi, în special, a ZLSAC;

(g)    să asiste autorităţile ucrainene la informarea poporului ucrainean cu privire la avantajele Acordului de asociere, pentru obţine sprijinul acestuia pentru programul de reforme; să dezvăluie publicului conţinutul acordului cât mai curând posibil;

(h)    să deschidă, cât mai curând posibil, în Ucraina, un Birou de informare UE, care să acţioneze atât pentru ca funcţionarea Uniunii Europene şi politicile şi valorile sale să devină mai prezente în conştiinţa publicului ucrainean, cât şi pentru a facilita o mai mare participare la programele UE;
Aspecte instituţionale / dialogul politic

(i)    să dezvolte măsuri de salvgardare clare şi un posibil mecanism de suspendare temporară a întregului acord de asociere, în cazul în care sunt ignorate sau încălcate în mod deliberat principii esenţiale şi fundamentale ale acestuia;

(j)    să îndemne Preşedintele şi guvernul Ucrainei să alinieze situaţia politică, de drept şi administrativă din ţară la cele convenite în Programul de asociere şi să promoveze buna guvernanţă şi respectarea statului de drept ca principii fundamentale în contextul relaţiilor dintre UE şi Ucraina; să se asigure că Iuliei Timoşenko şi altor lideri ai opoziţiei li se permite să îşi exercite dreptul de a participa pe deplin la procesul politic, atât în prezent, cât şi în cursul viitoarelor alegeri din Ucraina;

(k)    să consolideze cadrul existent de cooperare în domeniul drepturilor omului şi al libertăţilor fundamentale dintre UE şi Ucraina;

(l)    să asiste Ucraina în procesul de realizare a unei reforme complete a sistemului judiciar, în concordanţă cu standardele UE, astfel încât să se împiedice utilizarea selectivă a justiţiei şi să se garanteze proceduri juridice independente, echitabile, imparţiale şi transparente care să nu permită utilizarea proceselor în scopuri politice şi care să se desfăşoare în strictă conformitate cu principiul supremaţiei legii; să instituie, în acest scop, un mecanism comun, în care să fie implicaţi experţi ucraineni şi experţi ai UE, cu participarea unor reprezentanţi ai Comisiei de la Veneţia; să continue să desfăşoare programe de formare şi de schimburi în domeniul justiţiei şi al afacerilor interne şi în sectorul securităţii, în vederea implementării celor mai bune practici ale UE în legătură cu statul de drept;

(m)     să asiste autorităţile ucrainene în procesul de reformare a constituţiei ţării şi a legii electorale, pe coordonatele propuse de Comisia de la Veneţia şi de OSCE/ODIHR; să asigure implementarea expeditivă, integratoare şi globală a acestor recomandări, cu implicarea atât a partidelor din opoziţie, cât şi a societăţii civile, pentru a preveni neajunsurile survenite în campaniile electorale precedente; să sublinieze, în acest sens, importanţa libertăţii mijloacelor de informare în masă şi a libertăţii societăţii civile şi să se asigure că autorităţile ucrainene se abţin de la orice tentativă de a controla, direct sau indirect, conţinutul reportajelor mijloacelor de informare naţionale;

(n)    să includă în Acordul de asociere un mecanism cuprinzător între Parlament şi SEAE, astfel încât să permită o informare cuprinzătoare şi regulată cu privire la situaţia implementării acordului şi îndeosebi a obiectivelor sale; acest mecanism ar trebui să conţină următoarele elemente:

–    informaţii referitoare la acţiunile şi poziţiile adoptate de UE în ceea ce priveşte implementarea acordului;
–    rapoarte intermediare ale SEAE indicând rezultatele acţiunilor întreprinse de UE şi Ucraina, punând accentul pe situaţia drepturilor omului, a democraţiei şi a supremaţiei legii în ţară;

(o)    să sublinieze importanţa punerii în aplicare a hotărârilor Curţii Europene a Drepturilor Omului şi să atragă atenţia autorităţilor ucrainene asupra numărului mare de cazuri aflate pe rol la această curte;

(p)    să sprijine reformele necesare şi să se asigure că autorităţile ucrainene dezvoltă, cu mare prioritate, o politică anti-corupţie incluzând o legislaţie adecvată cu privire la conflictele de interese;

(q)    să se asigure că autorităţile ucrainene pun la dispoziţia publicului arhivele fostelor servicii secrete comuniste, măsură esenţială pentru succesul reconcilierii naţionale, îndeosebi cu privire la atrocităţile care au avut loc în cursul secolului XX;

(r)    să pună accentul pe importanţa ratificării de către Ucraina a Statutului de la Roma al Curţii Penale Internaţionale, ca parte a procesului de reformă constituţională;

(s)    să întreprindă acţiunile necesare pentru a asigura un dialog mai intens între UE şi diferitele partide politice ale Ucrainei şi să încurajeze, în Ucraina, dialogul dintre partide, precum şi cu reprezentanţii societăţii civile, cu partenerii sociali şi cu minorităţile naţionale;

(t)    să asigure că acordul interimar conţine prevederi referitoare la cooperarea dintre societăţile civile ale părţilor contractante, astfel încât să le permită să îşi exercite drepturile şi să devină actori influenţi în temeiul Acordului de asociere;

(u)    să includă clauze standard de condiţionalitate privind protecţia şi promovarea drepturilor omului, care să reflecte cele mai înalte standarde internaţionale şi ale UE, să profite pe deplin de cadrul OSCE şi să încurajeze autorităţile ucrainene să promoveze drepturile persoanelor care aparţin minorităţilor naţionale, în conformitate cu Convenţia-cadru a Consiliul Europei privind minorităţile naţionale şi Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene;

Cooperarea economică şi sectorială

(v)    să intensifice, în cadrul acordului, cooperarea dintre Ucraina şi UE în domeniul energetic; să depună eforturi în vederea încheierii altor acorduri între UE şi Ucraina, menite să asigure furnizarea energiei pentru ambele părţi, incluzând un sistem fiabil şi diversificat de tranzitare a petrolului şi gazului şi un mecanism de răspuns comun în eventualitatea unor perturbări sau a unei întreruperi a livrărilor de petrol şi gaz din Federaţia Rusă;

(w)    să asigure asistenţa tehnică necesară în sectorul energetic, pentru a ajuta Ucraina să-şi îmbunătăţească substanţial şi să-şi modernizeze reţeaua electrică şi randamentul energetic şi să se asigure că autorităţile ucrainene se conformează pe deplin obiectivelor stabilite în cadrul programului privind randamentul energetic pe perioada 2010 - 2015, implementând în continuare soluţii novatoare şi care să ţină seama de mediu pentru satisfacerea nevoilor lor energetice; să asiste, în acelaşi timp, autorităţile ucrainene la negocierea condiţiilor de livrare a gazului din Rusia, pentru a garanta că comerţul cu gaz al Ucrainei cu Rusia este în concordanţă cu preţurile şi standardele comerciale ale UE;

(x)    ia act de faptul că, deşi liberalizarea serviciilor şi investiţiile din sectorul energetic ar aduce avantaje pentru UE, asumarea unor angajamente în legătură cu anumite servicii energetice ar putea implica unele riscuri, deoarece actorii puternici din sectorul energetic care controlează companiile ucrainene ar putea profita de acordul de liber schimb pentru a domina reţelele de transport de energie din UE;

(y)    să adopte măsuri în vederea îmbunătăţirii securităţii energetice în Uniunea Europeană şi în Ucraina, prin introducerea unor mecanisme bilaterale de alertă timpurie, precum şi în vederea prevenirii întreruperilor alimentării cu energie;

(z)    să asigure acceptarea indicatorilor geografici şi a brevetelor europene;

(aa)    să sublinieze faptul că pentru Uniunea Europeană este important ca Ucraina să garanteze evacuarea adecvată a deşeurilor toxice şi radioactive pe teritoriul naţional, protejând astfel securitatea alimentară;

(ab)    să intensifice cooperarea în ceea ce priveşte schimburile de tineri şi studenţi şi dezvoltarea programelor de burse de studii, ceea ce va permite ucrainenilor să se familiarizeze cu Uniunea Europeană şi statele membre ale acesteia, şi invers;

(ac)    să se asigure că Acordul de asociere reflectă cele mai înalte standarde ambientale, având în vedere, printre altele, Strategia pentru regiunea Dunării; să ia în considerare în continuare importanţa cooperării regionale în zona Mării Negre şi a participării active a Ucrainei în politicile UE pentru acest spaţiu, inclusiv în cadrul unei eventuale strategii a UE pentru Marea Neagră;

(ad)    să dezvolte instrumente specifice (cum ar fi o platformă a societăţii civile) care să sprijine societatea civilă a Ucrainei, dat fiind rolul esenţial al acesteia în cadrul procesului democratic, de exemplu în ridicarea nivelului de sensibilizare şi de participare socială şi politică;

(ae)    să asigure că cooperarea în ceea ce priveşte implementarea reformei sistemului de sănătate abordează nevoile în materie de sănătate ale pacienţilor cu boli incurabile, inclusiv prin asigurarea asistenţei tehnice pentru reformarea politicilor relevante în domeniul sănătăţii şi al medicamentelor, în concordanţă cu cele mai bune practici şi cu standardele internaţionale;

Chestiuni de ordin comercial

(af)    să recunoască eforturile substanţiale făcute de guvernul ucrainean pentru reducerea barierelor în general şi pentru adaptarea indicaţiilor geografice, precum şi în legătură cu măsurile sanitare şi fitosanitare (MSF), concurenţă şi barierele tehnice din calea comerţului (BTC), dar şi realizările foarte limitate în ceea ce priveşte negocierile privind ZLSAC în domenii precum investiţiile, serviciile, agricultura, energia şi barierele la export;

(ag)    să solicite Ucrainei să se abţină de la aplicarea unor tarife la export sau a oricăror alte restricţii la export care ar determina o mai mare volatilitate a preţurilor pe pieţele UE;

(ah)    să se asigure că contingentul tarifar deschis pentru zahăr nu conduce la fraude şi comerţ triunghiular nedorit;

(ai)    să pună accentul pe necesitatea ca acordul să cuprindă un capitol referitor la bunăstarea animalelor, asigurând astfel o concurenţă echitabilă între agricultorii din UE şi cei ucraineni;

(aj)    să ia act de faptul că dezvoltarea durabilă reprezintă unul din domeniile prioritare prevăzute de Programul indicativ naţional 2011- 2013; recomandă, în consecinţă, includerea unui capitol privind dezvoltarea durabilă ca parte a zonei de liber schimb;

(ak)    să sublinieze că capitolul privind dezvoltarea durabilă ar trebui să cuprindă o prevedere referitoare la angajamentul Ucrainei de a respecta Orientările OCDE privind întreprinderile multinaţionale şi Declaraţia tripartită a OIM privind întreprinderile multinaţionale şi politica socială;

(al)    să pregătească punerea în aplicare împreună cu Ucraina, astfel încât angajamentele lipsite de susţinere prin condiţii preliminare şi care nu produc beneficii imediate, mai ales în domeniul bunăstării animalelor, să se concretizeze şi să aibă un impact substanţial pe termen lung; să solicite ca acordul de liber schimb să conducă, în final, la eliminarea integrală a barierelor tarifare din fiecare sector industrial, fără niciun fel de liste negative sau contingente de import şi, prin urmare, la eliminarea efectivă atât a taxelor la export, cât şi a restricţiilor la import şi export; să acorde Ucrainei fonduri de ajustare după liberalizare, astfel cum prevede Programul indicativ naţional pentru 2011-2013 din cadrul PEV, precum şi asistenţă tehnică pentru probleme vamale şi pentru adaptarea indicaţiilor geografice;

(am)    să solicite continuarea reformelor politice şi economice din Ucraina care să conducă la modernizarea infrastructurilor sale, în special în sectoare energetic şi de transport al energiei; să ajute sectorul comercial, de maximă urgenţă fiind un acces mai facil la credite şi la terenuri şi accelerarea şi simplificarea proceselor vamale şi de colectare a impozitelor, în special operând îmbunătăţiri notabile în domenii ca rambursarea către exportatori a taxei pe valoarea adăugată, vămuirea şi procedurile de aprobare pentru importuri (îndeosebi în ceea ce priveşte impozitarea, cerinţele în materie de documente şi testarea produselor pentru certificare); să elimine birocraţia şi corupţia; să transpună în practică statul de drept şi practicile democratice; să aibă în vedere costuri de tranzacţionare mai reduse şi proceduri securizate, în special pentru IMM-uri, reţinând că aceasta este o condiţie prealabilă vitală pentru edificarea relaţiilor comerciale şi să îmbunătăţească legislaţia în domeniul bunurilor materiale şi al proprietăţii intelectuale şi să instituie mecanisme mai eficace de protejare a drepturilor şi de soluţionare a revendicărilor formulate de întreprinderi în instanţele de judecată;
(an)    să solicite îmbunătăţirea substanţială a climatului investiţiilor pentru investitorii străini din Ucraina, în special pentru soluţionarea rapidă a problemei sumelor datorate la bugetul de stat, rezultate din rambursarea cu întârziere a TVA-ului plătit suplimentar, şi luarea unor măsuri pentru prevenirea unor astfel de situaţii în viitor; să solicite eficientizarea procedurilor vamale (în special, încetarea practicii răspândite de supraestimare nejustificată în vamă a valorii mărfurilor importate în Ucraina);

(ao)    să promoveze antreprenoriatul şi dezvoltarea IMM-urilor prin cooperare macroeconomică;

(ap)    să pună accentul asupra faptului că Ucraina nu ar trebui să facă concesii în ceea ce priveşte normele de protecţie a muncii în scopul atragerii investiţiilor străine;

(aq)    să solicite, în conformitate cu dispoziţiile de la articolul 218 alineatul (5) din TFUE, adoptarea unei decizii care permite aplicarea provizorie a dispoziţiilor Acordului de liber schimb, care reprezintă o parte esenţială a Acordului de asociere, înainte de intrarea sa în vigoare;
Justiţie, libertate şi securitate

(ar)    să acţioneze în mod activ pentru ca, în locul menţinerii unei perspective pe termen lung, între Ucraina şi Uniunea Europeană să fie instituit un regim fără vize, cu condiţia ca Ucraina să îndeplinească criteriile tehnice necesare stabilite în Planul de acţiune privind liberalizarea regimului vizelor; să stabilească obiective intermediare în ceea ce priveşte eliminarea taxelor de viză existente; să introducă măsuri adecvate pe durata Campionatului European de Fotbal, pentru a utiliza această ocazie specială ca perioadă de testare pentru un regim fără vize;

(as)    să încurajeze Ucraina să joace un rol constructiv în negocierile 5+2, contribuind la găsirea unei soluţii durabile pentru conflictul transnistrean;

(at)    să consolideze potenţialul Ucrainei ca partener-cheie în gestionarea fluxului migrator şi a frontierelor şi să aibă în vedere în continuare măsuri comune de luptă împotriva crimei organizate;

(au)    să solicite de urgenţă ca Acordul de asociere să includă dispoziţii privind contracararea fraudei şi contrabandei cu produse accizabile, în conformitate cu Strategia de securitate internă a UE şi luând în considerare Protocolul privind combaterea comerţului ilegal la Convenţia-cadru pentru controlul tutunului a Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii;

(av)    să intensifice cooperarea în domeniul managementului integrat al frontierelor, utilizând cele mai stricte standarde ale UE şi edificând capacităţi în vederea combaterii cu mai multă eficacitate a criminalităţii transfrontaliere, migraţiei ilegale, traficului cu fiinţe umane şi a comerţului ilicit;

(aw)    să sprijine convergenţa asupra chestiunilor regionale şi internaţionale, a prevenirii conflictelor şi a gestionării crizelor şi să îmbunătăţească coordonarea în ceea ce priveşte combaterea ameninţărilor la adresa securităţii;


2.    încredinţează Preşedintelui sarcina de a transmite Consiliului, Comisiei şi SEAE, precum şi autorităţilor ucrainene, pentru informare, prezenta rezoluţie cuprinzând recomandările Parlamentului.

sursa: PARLAMENTUL EUROPEAN

Alte Știri
23 decembrie 2011 Cetăţenii europeni nu-şi cunosc drepturile 16 decembrie 2011 Jerzy Buzek la finalul mandatului său: „Uniunea Europeană este o valoare incredibilă, în care merită să trăieşti şi să lucrezi..." 01 decembrie 2011 R.Moldova pe agenda discuţiilor româno-suedeze 29 noiembrie 2011 Oficial român pledează pentru o mai mare implicare a UE în soluţionarea conflictelor îngheţate 22 noiembrie 2011 Tiraspolul a apreciat cosultanţa oferită de EUBAM 21 noiembrie 2011 România regretă prelungirea interdicţiilor pentru români pe piaţa muncii din Olanda 21 octombrie 2011 Misiunile de evaluare a UE în domeniul Dialogului privind liberalizarea regimului de vize 20 octombrie 2011 Negocierile R.Moldova-UE se vor realiza prin intermediul videoconferinţelor? 20 octombrie 2011 Resetarea relaţiilor ruso-române: Rusia se consultă cu România pe marginea conflictului transnistrean 13 octombrie 2011 Chişinăul vrea să implementeze a doua fază a Planului de acţiuni pentru liberalizarea vizelor în perioada Preşedinţiei Danemarcei în UE
 

Comentarii ( 0 )

Trebuie sa fii logat pentru a putea comenta

Email

Parola
 Crează cont  Ai uitat parola?


Sondaj

Ce ţară din Parteneriatul Estic este în relaţii avansate cu UE?

Incarcare...

Vezi alte sondaje

Studiază Uniunea Europeană:

Accesează Dicţionarul European:

Accesează Biblioteca EUROPEANĂ:

Obiectivele Preşedinţiei poloneze a Uniunii Europene

Studiu: Problema transnistreană şi Integrarea Europeană a Moldovei. Rolul UE.

Realizat de Radu Vrabie, Director de Programe Asociaţia pentru Politică Externă

Studiu: Inventarierea şi Evaluarea Asistenţei Financiare acordate Moldovei de UE

Realizat de Victoria Boian, Coordonator de Programe Asociaţie pentru Politică Externă

Studiu: Impactul viitorului Acord de Liber Schimb între R.Moldova şi UE asupra sectorului agroalimentar din R.Moldova

Acest studiu încearcă să ofere propuneri detaliate în ceea ce priveşte implicaţiile pentru R. Moldova în domeniul comerţului exterior cu produse agroindustriale în procesul de negociere a Acordului de liber schimb (ALS) aprofundat cu UE.

EU – Moldova negotiations: What is to be discussed, what could be achieved?

Raport realizat de Cristian Ghinea (Director executiv al Centrului Român de Politici Europene) şi Victor Chirilă (Director executiv al Asociaţiei pentru Politică Externă) privitor la relaţiilor UE-RM.

Studiu: Perspectivele de reformare a sectorului serviciilor de transport aerian din Republica Moldova

În studiul dat este evaluat impactul pe care îl va avea procesul de liberalizare a pieţei transportului aerian asupra principalilor actori de pe piaţa R. Moldova, inclusiv din perspectiva procesului de integrare europeană.

Studiu: Securitatea energetică a R.Moldova în contextul aderării la comunitatea energetică

Prezentul raport reprezintă o tentativă de analiză a procesului de aderare la Comunitatea Energetică
atât din perspectiva soluţiilor pe care acesta le oferă pentru asigurarea securităţii energetice, cât
şi din perspectiva provocărilor pe care le prezintă pentru sectorul energetic al RM.

Rezultatele Alegerilor în Parlamentul European

Afla totul despre rezultatele Alegerilor in Parlamentul European (4-7 iunie 2009)

EXPERT-GRUP: Comerţul cu Uniunea Europeană: progres pe timp de criză?

In ultimii ani comertul de marfuri cu UE a evoluat foarte pozitiv atat in termeni absoluti, cat si relativi. Cu toate ca anul 2009 a fost marcat de criza globala financiara... 

EUROMONITOR Nr. 16

Monitorizarea relatiilor RM-UE in contextul Parteneriatului Estic 

SUB ACOPERIREA IMPUNITĂŢII: Raport despre reacţia autorităţilor moldovenesti la violenţa poliţiei în timpul protestelor post-electorale din aprilie 2009

Acest raport reflecta raspunsul Fundatiei Soros-Moldova la violentele post-electorale din Aprilie 2009. 

RAPORTUL Comisarului pentru Drepturile Omului al Consiliului Europei, Thomas Hammarberg, privind evenimentele post-electorale din RM

In centrul atentiei Raportului este problema tratamentului persoanelor retinute in legatura cu acele evenimente. 

Carta Europeană a Libertăţii Presei

Carta europeana a libertatii presei a fost semnata la 25 mai, la Hamburg de 46 de jurnalisti si redactori sefi din 19 tari. Carta enumera libertatile de baza ale presei, dreptul jurnalistilor dar si al cititorilor la informatie si masuri de protejare a presei de presiunile autoritatilor.

Monitorizarea relaţiilor RM-UE în contextul Parteneriatului Estic

SUB ACOPERIREA IMPUNITATII: Raport despre reactia autoritatilor moldovenesti la violenta politiei in timpul protestelor post-electorale din aprilie 2009

EXPERT-GRUP: Comerţul cu Uniunea Europeană: progres pe timp de criză?

In ultimii ani comertul de marfuri cu UE a evoluat foarte pozitiv atat in termeni absoluti, cat si relativi. Cu toate ca anul 2009 a fost marcat de criza globala financiara...

Perspectivele de reformare a sectorului de telecomunicații din Republica Moldova în contextul negocierii creării Zonei de Liber Schimb Aprofundat și Cuprinzător între RM şi UE


euobserver rss

Curs Valutar
Cursul BNM (MDL)
EUR 15.47
SEK 1.74
DKK 2.08
CZK 0.61
HUF 5.23
PLN 3.64
EEK 1.03
GBP 18.50
LTL 4.48
LVL 22.90
RON 3.57
BGN 7.91
HRK 2.04
TRY 6.59
RSD 14.58
ISK 0.96
CHF 12.83
NOK 2.01

Meteo
Bruxelles
-7 °C - 1 °C
Amsterdam
-7 °C - -1 °C
Ankara
-14 °C - -5 °C
Andorra la Vella
-5 °C - 3 °C
Atena
0 °C - 4 °C
Belgrad
-10 °C - -4 °C
Berlin
-11 °C - -4 °C
Berna
-7 °C - -1 °C
Slovacia
-7 °C - -2 °C
București
-19 °C - -12 °C
Budapesta
-8 °C - -2 °C
Chișinău
-18 °C - -11 °C
Copenhaga
-3 °C - -1 °C
Dublin
0 °C - 4 °C
Helsinki
-13 °C - -9 °C
Kiev
-24 °C - -16 °C
Lisabona
6 °C - 15 °C
Liubliana
-6 °C - -2 °C
Londra
1 °C - 4 °C
Luxemburg
-9 °C - -1 °C
Madrid
-2 °C - 13 °C
Minsk
-23 °C - -16 °C
Monaco
-1 °C - 3 °C
Moscova
-24 °C - -16 °C
Nicosia
3 °C - 13 °C
Oslo
-14 °C - -8 °C
Paris
-4 °C - 3 °C
Podgorica
-3 °C - 4 °C
Praga
-12 °C - -4 °C
Priștina
-14 °C - -8 °C
Reykjavik
2 °C - 4 °C
Riga
-19 °C - -12 °C
Roma
6 °C - 10 °C
San Marino
0 °C - 1 °C
Sarajevo
-12 °C - -7 °C
Skopje
-9 °C - -3 °C
Sofia
-18 °C - -9 °C
Stockholm
-7 °C - -2 °C
Talin
-20 °C - -12 °C
Tirana
-2 °C - 7 °C
Vaduz
-7 °C - 0 °C
Valletta
8 °C - 12 °C
Varșovia
-18 °C - -11 °C
Vatican
16 °C - 24 °C
Viena
-8 °C - -3 °C
Vilnius
-22 °C - -14 °C
Zagreb
-7 °C - -1 °C