Acasă Evenimente Interviuri Revista Presei Naţionale Revista Presei Străine Parlamentul European Preşedinţia UE Economia europeană Analize şi comentarii Diverse Articole EURO - Sondaje
Monitorizarea RM-UE
Cea de-a 4-a Reuniune a Parteneriatului de Mobilitate RM-UE

La 24 noiembrie 2011, la Bruxelles, s-a desfăşurat cea de-a patra Reuniune la nivel înalt a Parteneriatului de Mobilitate RM-UE (PM), se menţionează într-un comunicat de presă difuzat de serviciul de presă al Ministerului Afacerilor Externe şi Integrării Europene. Delegaţia R. Moldova a fost condusă de Viceministrul ...

Grupul prietenilor ai Moldovei vor continuarea reformelor la Chişinău

Cea de-a 5-a reuniune a Grupului Acţiunea Europeană pentru Republica Moldova a avut loc la Bruxelles, în cadrul Consiliului Afaceri Externe al UE, la iniţiativa comună a României şi Franţei, se menţionează într-un comunicat de presă al Ministerului Afacerilor Externe de la Chişinău. La reuniune au fost prezenţi ...

A fost lansat al doilea Raport de implementare a Planului de Acţiuni pentru liberalizarea vizelor cu UE

Cel de-al doilea raport de implementare a Planului de Acţiuni privind liberalizarea vizelor a fost prezentat de către partea moldavă în cadrul vizitei la Bruxelles a Viceprim-ministrului R. Moldova, Iurie Leancă, se menţionează într-un comunicat de presă al Ministerul Afacerilor de Externe şi Integrării Europene de la Chişinău. Cu ...

Comisia guvernamentală pentru integrare europeană a discutat rezultatele noi

Şedinţa Comisiei guvernamentale pentru integrare europeană, desfăşurată joi, 27 octombrie, a fost concentrată pe stadiul actual al realizării agendei de integrare europeană a R. Moldova. Au fost abordate subiecte privind aderarea la Spaţiul Aerian Comun European, Programul Naţional de implementare a Planului de Acţiuni privind ...

Dialogul RM-UE în domeniul vizelor la a treia reuniune

La finele săptămânii trecute, la Bruxelles, a avut loc cea de-a treia reuniune a înalţilor oficiali în cadrul Dialogului RM-UE în domeniul vizelor. Delegaţia R.Moldova a fost condusă de viceministrul afacerilor Externe şi Integrării Europene, Natalia Gherman, iar responsabilul din partae UE a fost directorul ...

Discursul premierului moldovean, rostit la summitul Parteneriatului Estic

Reuniunea Parteneriatului Estic reprezintă un punct de cotitură în relaţiile Uniunii Europene cu partenerii săi estici, a menţionat premierul moldovean, Vlad Filat, în discursul său rostit în cadrul summitului Parteneriatului Estic. Mai jos vă prezentăm pasaje din discursul premierului moldovean:   „Doi ...

Recomandările societăţii civile pentru apropierea R.Moldova de UE

Un pachet de propuneri pentru apropierea R.Moldova de Uniunea Europeană au fost elaborate şi prezentate marţi, 27 septembrie, de participanţii la Convenţia Naţională pentru Integrarea Europeană a Republicii Moldova. Recomandările reprezintă produsul eforturilor comune ale experţilor guvernamentali şi celor non-guvernamentali, ...

Primul Raport de Progres al UE privind implementarea de către R.Moldova a Planului de Acţiuni în domeniul liberalizării vizelor

R.Moldova a realizat un progres în adoptarea legislaţiei privind migraţia, se precizează în Primul Raport de Progres al Comisiei Europene privind implementarea de către R.Moldova a Planului de Acţiuni RM-UE în domeniul liberalizării vizelor. Documentul a fost prezentat la 23 septembrie, în cadrul reuniunii extinse ...

Au fost evaluate progresele RM în privinţa creării Zonei de Liber Schimb Aprofundat şi Cuprinzător

Diplomaţi ai UE, precum şi oficiali moldoveni, s-au reunit miercuri, 21 septembrie curent, la Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene, pentru a evalua progresele înregistrate de R.Moldova în implementarea Recomandărilor-cheie ale Comisiei Europene privind crearea Zonei de Liber Schimb Aprofundat şi Cuprinzător (ZLSAC).

Reuniunea Grupului de lucru privind coordonarea procesului de liberalizare a regimului de vize cu Uniunea Europeană

Grupul de lucru privind coordonarea procesului de liberalizare a regimului de vize cu Uniunea Europeană s-a reunit miercuri, 21 septembrie curent, la Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene, se menţionează într-un comunicat de presă al Ministerului de Externe de la Chişinău. Şedinţa, la care au participat reprezentanţi ...

Şedinţa grupului de lucru în procesul de colaborare cu UE în domeniul Securităţii şi Apărării Comune

Grupul de lucru pentru coordonarea procesului de colaborare cu Uniunea Europeană în domeniul Politicii de Securitate şi Apărare Comună (CSDP) s-a reunit vineri, 16 septembrie curent, la Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene, Şedinţa, la care au participat viceminiştri şi reprezentanţi ai structurilor de forţă, ...

Propunere de Rezoluţie a Parlamentului European privind negocierile dintre UE şi R. Moldova în vederea încheierii unui Acord de Asociere

Parlamentul European,–   având în vedere negocierile în curs de desfășurare dintre UE și Republica Moldova în vederea încheierii unui Acord de asociere,–   având în vedere concluziile Consiliului din 15 iunie 2009, referitoare la adoptarea, de ...

PSAC oferă R.Moldova o perspectivă mult mai largă pentru implicarea UE în soluţionarea conflictului transnistrean

Inconsecvenţa dirijării politice, ineficienţa managementului Politicii de Securitate şi Apărare a R. Moldova (PSARM) la nivel superior, precum şi resursele bugetare limitate sunt printre principalele obstacole care împiedică R. Moldova să participe în cadrul Politicii de Securitate şi Apărare Comună (PSAC) a UE. Aceste concluzii ...

Victor Bodiu: Semnarea Acordului privind Spaţiul Aerian Comun UE-Moldova va contribui la ieftinirea biletelor, dar şi la oferirea unor servicii mai sigure

Cancelaria de Stat a organizat vineri, 22 iulie, o rundă de consultări deschise cu societatea civilă şi companiile din domeniul aerian asupra conţinutului Acordului privind Spaţiul Aerian Comun UE-Moldova.     În cadrul şedinţei, Secretarul General al Guvernului, Victor Bodiu, care este şi negociator-şef ...

Ministerul Economiei: Exportatorii moldoveni sunt pregătiţi pentru comerţul liber cu UE

Declaraţia aparţine vice-ministrului Economiei, Octavian Calmîc, care a comentat pe marginea datelor privind valorificareai contingentelor tarifare acordate de UE în perioada 1 ianuarie - 21 iulie 2011. "Majorarea constantă a cotelor acordate R. Moldova de către UE pentru exportul produsele pe piaţa europeană demonstrează ...

Conformarea la standardele europene: În magazine vom găsi nu doar carne de viţel sau vită, ci şi carne de tineret bovin

Agenţii economici vor fi obligaţi la fiecare etapă de producere, import şi comercializare a cărnii de bovină să indice pe etichetă sexul şi vârsta animalelor sacrificare. Modificări în acest sens la Norma sanitar-veterinară au fost aprobate de către Guvern, transmite Info-Prim Neo, citat de AZI.md.În cazul ...

Consiliul Europei: ”Moldova pare să se afle pe calea cea dreaptă în finalizarea implementării angajamentelor sale faţă de Consiliul Europei şi în procesul său de integrare europeană”

Concluzia dată este menţionată în Decizia privind stadiul cooperării Consiliului Europei cu Republica Moldova în perioada aprilie 2010-mai 2011, adoptată de Comitetul de Miniştri al Consiliului Europei, la 6 iulie curent.În raportul elaborat de Secretariatul CoE la acest subiect, Comitetul de Miniştri menţionează ...

Studiu: Cum pot fi micşorate preţurile la zborurile de avion înainte de liberalizarea pieţei serviciilor dintre RM şi UE?

O Lege a aviaţiei civile, care să reglementeze activitatea întreprinzătorilor din acest domeniu, îmbunătăţirea mediului competiţional, transparenţă în calcularea taxelor aeroportuare, precum şi reanimarea tehnică a aeroporturilor regionale sunt câteva din condiţiile care pot determina reducerea preţurilor la ...

A avut loc cea de-a şaptea rundă de negocieri a Acordului de Asociere RM-UE

Cea de-a şaptea rundă de negocieri a Acordului de Asociere între Republica Moldova şi Uniunea Europeană a avut loc la 5 iulie curent, la Bruxelles, se menţionează în comunicatul de presă al Ministerului de Externe de la Chişinău. Delegaţia RM a fost condusă de Viceministrul Afacerilor Externe şi Integrării Europene, ...

R. Moldova, restanţieră în raport cu UE în domeniul reformării politicilor concurenţiale

La această concluzie a ajuns Grupul de lucru pe comerţ, servicii, concurenţă al Convenţiei Naţionale pentru Integrarea Europeană, în cadrul mesei rotunde care s-a întrunit azi, 1 iulie 2011, la o masă rotundă. Grupul a constatat că încă în 2005, R. Moldova şi UE au semnat în cadrul Politicii Europene ...

Fără controlarea averilor şi intereselor funcţionarilor publici nu poate avea loc liberalizarea regimului de vize cu UE

Pentru prevenirea şi combaterea corupţiei în vederea liberalizării regimului de vize cu UE este nevoie de crearea unei Comisii Principale de Etică, ce ar monitoriza respectarea legii privind conflictul de interese şi a veridicităţii declaraţiilor cu privire la interese, precum şi reclamarea incompatibilităţilor în acest ...

Liberalizarea vizelor cu UE depinde de modul cum Moldova gestionează atât imigrarea, cât şi emigrarea

Managementul eficient al migraţiei şi azilului reprezintă o parte componentă a Planului de acţiuni privind liberalizarea regimului de vize cu UE. Astfel, inclusiv de adoptarea unui Strategii Naţionale în domeniul Migraţiei şi Azilului şi elaborarea unui plan de acţiuni realist pe acest domeniu depinde succesul fazei I, care ...

Dialogul privind liberalizarea regimului de vize cu UE – oportunitate pentru sporirea nivelului de protecţie a datelor cu caracter personal în R. Moldova

Actualizarea legii-cadru privind protecţia datelor, asigurarea măsurilor adecvate de sancţionare pentru încălcarea acesteia, precum şi re-evaluarea completă a necesităţii colectării datelor personale şi duratei de păstrare a datelor. Acestea sunt doar câteva dintre recomandările studiului „Protecţia datelor cu caracter ...

Semnarea Acordului de Asociere cu UE va liberaliza tranzacţiile cu valori mobiliare de pe piaţa de capital din Moldova

Crearea unui cadru legislativ coerent şi adecvat standardelor europene. Reapariţia fondurilor de investiţii şi a altor instituţii de plasament colectiv pe piaţa autohtonă. Intrarea pe piaţă a companiilor străine, care va determina creşterea concurenţei în domeniu. Liberalizarea completă a tranzacţiilor cu valori mobiliare. Acestea ...

Companiile care oferă doar servicii de asigurări obligatorii vor pierde în urma implementării reglementărilor europene

Peste 95% din portofoliul companiilor de asigurare din R. Moldova este concentrat pe asigurări generale. Restul de 5% revin produselor de asigurare de viață. Cadrul regulator în domeniul asigurărilor este parțial conform reglementărilor europene. Totodată, pentru a putea asigura libertatea de stabilire şi prestare a serviciilor de ...

Armonizarea legislaţiei naţionale cu cea europeană, restructurarea Moldtelecom, consolidarea ANRCETI – măsuri necesare de reformare a sectorului de telecomunicaţii din R. Moldova

Efectele creării Zonei de Liber Schimb Aprofundat şi Cuprinzător (ZLSAC) vor fi pozitive pe termen lung pentru sectorul TIC, dar la prima etapă vor fi necesare câteva măsuri de diminuare a unor eventuale efecte negative. Printre aceste măsuri ar fi armonizarea legislaţiei şi a reglementărilor naţionale cu Acquis-ul comunitar, restructurarea ...

Opţiuni pentru un Acord de Liber Schimb Aprofundat şi Cuprinzător între R. Moldova şi UE

Un acord de liber schimb aprofundat si cuprinzător (ALSAC) reprezintă următorul pas logic în evoluţia integrării economice a Republicii Moldova cu UE. În conformitate cu normele OMC pentru acordurile comerciale preferenţiale, ALSAC planificat va institui un regim de liber schimb al mărfurilor între Republica Moldova si UE. În ...

Pentru a beneficia de Zona de liber schimb cu UE, trebuie să renunţăm în primul rând la mentalitatea de a pune bariere în calea comerţului

Preferinţele comerciale autonome, în baza cărora are loc exportul produselor moldoveneşti către Uniunea Europeană, sunt la acest moment valorificate la maxim. Cu toate acestea, există restricţii la exportul unor produse precum carnea şi laptele, din cauza dificultăţii de a face faţă unor cerinţe de inofensivitate. Decizia recentă ...

Reformarea şi demilitarizarea Ministerului Afacerilor Interne - un pas obligatoriu pentru liberalizarea regimului de vize cu UE

Demilitarizarea şi reformarea Ministerului Afacerilor Interne (MAI) nu este o condiţionalitate pentru procesul de liberalizare a regimului de vize cu UE, constată Grupul de lucru pe vize, frontiere şi regiunea transnistreană al Convenţiei Naţionale pentru Integrarea Europeană. Pentru a face faţă cerinţelor pe combaterea migraţiei, ...

"Expert-Grup" monitorizează: „Anul economic 2011: integrare europeană şi reforme interne”

Marţi, 22 februarie, Centrul Analitic Independent „Expert Grup” a desfăşurat conferinţa naţională, întituală „Anul economic 2011: integrare europeană şi reforme interne”. Discuţiile s-au axat pe cele mai importante aspecte ale economiei moldoveneşti în 2011, prognoza indicatorilor ...Sondaj

Ce ţară din Parteneriatul Estic este în relaţii avansate cu UE?

Incarcare...

Vezi alte sondaje

Studiază Uniunea Europeană:

Accesează Dicţionarul European:

Accesează Biblioteca EUROPEANĂ:

Obiectivele Preşedinţiei poloneze a Uniunii Europene

Studiu: Problema transnistreană şi Integrarea Europeană a Moldovei. Rolul UE.

Realizat de Radu Vrabie, Director de Programe Asociaţia pentru Politică Externă

Studiu: Inventarierea şi Evaluarea Asistenţei Financiare acordate Moldovei de UE

Realizat de Victoria Boian, Coordonator de Programe Asociaţie pentru Politică Externă

Studiu: Impactul viitorului Acord de Liber Schimb între R.Moldova şi UE asupra sectorului agroalimentar din R.Moldova

Acest studiu încearcă să ofere propuneri detaliate în ceea ce priveşte implicaţiile pentru R. Moldova în domeniul comerţului exterior cu produse agroindustriale în procesul de negociere a Acordului de liber schimb (ALS) aprofundat cu UE.

EU – Moldova negotiations: What is to be discussed, what could be achieved?

Raport realizat de Cristian Ghinea (Director executiv al Centrului Român de Politici Europene) şi Victor Chirilă (Director executiv al Asociaţiei pentru Politică Externă) privitor la relaţiilor UE-RM.

Studiu: Perspectivele de reformare a sectorului serviciilor de transport aerian din Republica Moldova

În studiul dat este evaluat impactul pe care îl va avea procesul de liberalizare a pieţei transportului aerian asupra principalilor actori de pe piaţa R. Moldova, inclusiv din perspectiva procesului de integrare europeană.

Studiu: Securitatea energetică a R.Moldova în contextul aderării la comunitatea energetică

Prezentul raport reprezintă o tentativă de analiză a procesului de aderare la Comunitatea Energetică
atât din perspectiva soluţiilor pe care acesta le oferă pentru asigurarea securităţii energetice, cât
şi din perspectiva provocărilor pe care le prezintă pentru sectorul energetic al RM.

Rezultatele Alegerilor în Parlamentul European

Afla totul despre rezultatele Alegerilor in Parlamentul European (4-7 iunie 2009)

EXPERT-GRUP: Comerţul cu Uniunea Europeană: progres pe timp de criză?

In ultimii ani comertul de marfuri cu UE a evoluat foarte pozitiv atat in termeni absoluti, cat si relativi. Cu toate ca anul 2009 a fost marcat de criza globala financiara... 

EUROMONITOR Nr. 16

Monitorizarea relatiilor RM-UE in contextul Parteneriatului Estic 

SUB ACOPERIREA IMPUNITĂŢII: Raport despre reacţia autorităţilor moldovenesti la violenţa poliţiei în timpul protestelor post-electorale din aprilie 2009

Acest raport reflecta raspunsul Fundatiei Soros-Moldova la violentele post-electorale din Aprilie 2009. 

RAPORTUL Comisarului pentru Drepturile Omului al Consiliului Europei, Thomas Hammarberg, privind evenimentele post-electorale din RM

In centrul atentiei Raportului este problema tratamentului persoanelor retinute in legatura cu acele evenimente. 

Carta Europeană a Libertăţii Presei

Carta europeana a libertatii presei a fost semnata la 25 mai, la Hamburg de 46 de jurnalisti si redactori sefi din 19 tari. Carta enumera libertatile de baza ale presei, dreptul jurnalistilor dar si al cititorilor la informatie si masuri de protejare a presei de presiunile autoritatilor.

Monitorizarea relaţiilor RM-UE în contextul Parteneriatului Estic

SUB ACOPERIREA IMPUNITATII: Raport despre reactia autoritatilor moldovenesti la violenta politiei in timpul protestelor post-electorale din aprilie 2009

EXPERT-GRUP: Comerţul cu Uniunea Europeană: progres pe timp de criză?

In ultimii ani comertul de marfuri cu UE a evoluat foarte pozitiv atat in termeni absoluti, cat si relativi. Cu toate ca anul 2009 a fost marcat de criza globala financiara...

Perspectivele de reformare a sectorului de telecomunicații din Republica Moldova în contextul negocierii creării Zonei de Liber Schimb Aprofundat și Cuprinzător între RM şi UE


euobserver rss

Curs Valutar
Cursul BNM (MDL)
EUR 15.47
SEK 1.74
DKK 2.08
CZK 0.61
HUF 5.23
PLN 3.64
EEK 1.03
GBP 18.50
LTL 4.48
LVL 22.90
RON 3.57
BGN 7.91
HRK 2.04
TRY 6.59
RSD 14.58
ISK 0.96
CHF 12.83
NOK 2.01

Meteo
Bruxelles
-7 °C - 1 °C
Amsterdam
-7 °C - -1 °C
Ankara
-14 °C - -5 °C
Andorra la Vella
-5 °C - 3 °C
Atena
0 °C - 4 °C
Belgrad
-10 °C - -4 °C
Berlin
-11 °C - -4 °C
Berna
-7 °C - -1 °C
Slovacia
-7 °C - -2 °C
București
-19 °C - -12 °C
Budapesta
-8 °C - -2 °C
Chișinău
-18 °C - -11 °C
Copenhaga
-3 °C - -1 °C
Dublin
0 °C - 4 °C
Helsinki
-13 °C - -9 °C
Kiev
-24 °C - -16 °C
Lisabona
6 °C - 15 °C
Liubliana
-6 °C - -2 °C
Londra
1 °C - 4 °C
Luxemburg
-9 °C - -1 °C
Madrid
-2 °C - 13 °C
Minsk
-23 °C - -16 °C
Monaco
-1 °C - 3 °C
Moscova
-24 °C - -16 °C
Nicosia
3 °C - 13 °C
Oslo
-14 °C - -8 °C
Paris
-4 °C - 3 °C
Podgorica
-3 °C - 4 °C
Praga
-12 °C - -4 °C
Priștina
-14 °C - -8 °C
Reykjavik
2 °C - 4 °C
Riga
-19 °C - -12 °C
Roma
6 °C - 10 °C
San Marino
0 °C - 1 °C
Sarajevo
-12 °C - -7 °C
Skopje
-9 °C - -3 °C
Sofia
-18 °C - -9 °C
Stockholm
-7 °C - -2 °C
Talin
-20 °C - -12 °C
Tirana
-2 °C - 7 °C
Vaduz
-7 °C - 0 °C
Valletta
8 °C - 12 °C
Varșovia
-18 °C - -11 °C
Vatican
16 °C - 24 °C
Viena
-8 °C - -3 °C
Vilnius
-22 °C - -14 °C
Zagreb
-7 °C - -1 °C